Férgek gyógyszerneveiből

A szimpliciák és a kompoziták együttes száma Magyar névvel a Herbariumban jelennek meg először. A Herbariumnak semmi hatása sem volt a korabeli magyar gyógyszertárak működésére, azok a külföldi latin nyelvű gyógyszerkönyveket használták.

Az utóélete, mint látni fogjuk, annál fontosabb lett a szakmának. Meliusnál jelennek meg először nyomtatásban magyarul a gyógyszerészeti szaknyelv elemei.

Melius művét követően több hasonló munka keletkezett Beythe, Lencsés, Pápai Páriz. A nevezett szerzők műveiről sajnos eddig nem készült gyógyszerészi elemzés.

Lencsés György kéziratban maradt művének receptjei sok új gyógyszeranyagot neveznek meg magyarul.

Például a desztillálással előállított illóolajok, aromás vizek, tinktúrák stb. Tehát a XIII. A korábbi gyógyszereket is meghagyták, így a kezdeti néhány száz gyógyszer száma három-öt ezerre duzzadt.

Hazánkban ekkor még nem volt kötelező érvényű gyógyszerkönyv. Vinense, illetve Pragense. A pozsonyi gyógyszertárak viszálya miatt a város felkérte Torkos Jusztusz Jánost, Pozsony város főorvosát, hogy állítson össze egy gyógyszerárszabást.

A Taxa négy, latin, magyar, német és szlovák nyelven nevezi meg a gyógyszereket, ám sok gyógyszernek nincs magyar, német és szlovák neve.

férgek gyógyszerneveiből A gyógyszerek osztályozását a korban szokásos gyógyszerkönyvekből ismert rendszer szerint oldotta meg. Az élő Állatok Neméből való szerek.

A Minerálék Neméből való szerek. Az egyes csoportokon belül is ábécésorrendben következnek a gyógyszerek. Capparum radic. Filiculae capillaris ; Hím Farkas- Alma fű Herb.

MONY V9N2 belivek.indd - Magyar Orvosi Nyelv

Aristolochiae longae ; Te Mondád fű Herb. Eryngii ; Löböstök Gyökér, Mag Rad. Levistici ; Colándrom-mag Sem. Coriandri ; Nap kása,Tengeri köles Sem. Staphisagriae ; Szkompia mag Sem.

A gummák tulajdonképpen a gyanták, az egyéb keményített nedvességek pedig azok a növényi anyagok, amelyek a növény megsebzésekor kifolynak, majd megkeményednek, például a cukor cukornádból készítve; de keményített nedvesség az ópium is.

A magyar nevezék elkészítése igen nagy munkát jelentett, mert az még nem állandó és teljes, ellenkezőleg, különböző könyvekben és herbáriumokban téves elnevezés van. Ám azt gondoltam, hogy nagy lelkesedéssel kikutatom hazám nyelvének dicsére Decore. Férgek gyógyszerneveiből elősegítésére különféle lexikonokat és herbáriumokat, de elsősorban Mélius Péter: Magyar Herbáriumát — mely ban Kolozsvárott jelent meg és igen ritka — és egyéb más orvosi könyveket férgek gyógyszerneveiből saját kéziratomat használtam fel; férgek gyógyszerneveiből utóbbit Komáromban tartózkodva tól ig, ott mint a neves Komárom és Esztergom vármegye fizikus-ordinárius tisztjét ellátva, nagy szorgalommal gyűjtöttem össze.

A német nevezék az Egyesített Bécsi Taxából készült. Tehát több férgek gyógyszerneveiből másfél száz évvel Melius művének megjelenése után a Pozsonyi taxa a hivatalos gyógyszerek rangjára emelte a Herbarium magyar növényneveit.

68 TANULMÁNYOK Az elkés

Torkos nevet adott vagy talált az egzotikus drogoknak is, amint az a fenti felsorolásból is kiderül. A propoliszt rajviasznak nevezi.

A Pozsonyi taxát hivatalosan mintegy negyven évig használták. Később elfelejtették, és csak a XIX. Férgek gyógyszerneveiből tudom, hogy Torkos az ő kifejezései parazita diétás tabletták részét régebbi magyar szerzők irataiból vette, egy részét valószínűleg maga csinálta, illetőleg a latin vagy német kifejezést magyarra fordította; de kétségtelen, hogy a A Taxa gyógyszereinek statisztikai értékelését ban végeztem el GrabaritsGrabarits—Zalai férgek gyógyszerneveiből következő eredményekkel.

Növényi alapanyag drog férgek gyógyszerneveiből drog: 54, ásványi anyag: 49, galenikum és egyéb feldolgozott termék:kompozita: Összesen tételt tartalmaz a Pozsonyi férgek gyógyszerneveiből.

Az es években az induló kísérletes orvostudomány nevében, a felvilágosodás hatására a régi barokk gyógyszerkincset alaposan revideálták, mintegy harmadára csökkentették. Hazánkban ez úgy nyilvánult meg, hogy ben elrendelték az ben kiadott osztrák Provinciális gyógyszerkönyv használatát, majd től az osztrák gyógyszerkönyv kiadásai voltak érvényben. Latin nyelven ezekhez is készítettek taxákat.

A gyógyszerek újabb magyar nevei a hivatalos gyógyszerkönyvekben és az árszabásokban nem jelenhettek meg.

Hazánkban a purizmus elve alapján a férgek gyógyszerneveiből gyógyszerneveiből magyar megfelelőket alkottak, a gyógyszernevek tekintetében különösen jellemző ez a kémiai nevekre. Nyulas Ferenc az első, aki a gyógyvízanalízisei során új szavakat hozott létre, például: sav, tégely, savalj oxigénvíz-alj hidrogén stb.

Majd Kováts Mihály Chémia vagy természettitka című, Budán ben megjelent könyve hoz újításokat. Áttörést csak Schuszter János és munkatársai működése hozott.

A kémiai anyagoknál a iatrokémiai korszak homályos összetételű reakciótermékeit a nemzetközi szaktudományban egységes vegyületek váltották fel.

Száműzték férgek gyógyszerneveiből gyógyszerkönyvből az alkimista jelképeket. Lavoisier rendszere alapján egyes anyagokat új kémiai névvel jelöltek. Ez a gyógyszerkönyv a klasszikus tudományos korszak kezdetét jelenti, és a gyógyszerészet számára a természettudományi ipari korszakot megnyitja Grabarits Közben Schuszter János kémia- és botanikaprofesszor a kémiai nómenklatúra megújításán dolgozott.