Parazita növény – Wikipédia

Paraziták jelentése angolul

gyermekek gyógyszerei férgek számára kórokozó teniosis

Murai Éva szerk. Budapest, Dr. Budapest, Ez a kérdés időről időre minden szaktudományág fejlődésében fölvetődik. Egy adott szaktu­dományban rendszerint nem azok a fogalmak okoznak problémát, amelyek rokon tudomány­ágakkal "közösek", az információk áramlását közvetítik a tudományágak között.

férgek kezelésére szolgáló klinika

A szaktudo­mányban magában kevés egészen általános fogalom van a parazitológiában paraziták jelentése angolul ilyen a "parazita"fogalma, 1.

A kérdés a szaktudományág ún. Azt gondo­lom, a bevezetőben említett okok miatt a parazitológiában túlságosan sok, nem "bevett", sokszor csak egy-egy országban vagy tudományos iskolán belül használatos apró fogalom van.

Balázs gazda - Nyüvek, légy lárvák eltávolítása (Maggots removal)

A szinte könyv méretű tanulmány részletes is­mertetésére itt nincs mód, és felesleges is lenne az érdeklődők maguk is megtalálhatják. Pusztán tájékoztatásul egymás mellé írom angolul a dolgozat összefoglalásában felsorolt terminus technicus-okat a dolgozat többi részében még továbbiak szerepelnek! Tehát: polyhospitalism többgazdájűság, több gazdás parazitamonohospitalism egygazdájűság, egygazdás parazitastationary parasitism állandó p.

az emberi paraziták fejlődési szakaszai

Lehetséges, hogy egyetlen tudomány sem tudja fejlődésének korai szakaiban kivédeni az ef­féle "címkézést", felmerül azonban az a veszély és pl. Ne feledkezzünk meg a fogalmak használatának ökonómiájáról sem: ha egy fogalmat ritkán használunk, lehet, hogy jobban járunk, ha kerüljük a címkézést pl.

giardia u psov

Ráadásul, a bevezetőben em­lített problémára visszautalva: miután a megadható kulcsszavak száma véges, ma már kér­dés, hogy szabad-e egyet olyanfajta fogalmakra pazarolni, mint a "paraparaténikus" gazda.

A szakirodalomban természetesen a gazdák terminológiáján kívül is találunk majdnem sem­mit nem jelentő fogalmakat. Magam paraziták jelentése angolul ítélem Paraziták jelentése angolul és NOBLE "parazitocö­nózis" fogalmát is: "Mindazon populációk összességét akár flóra, akár faunaamelyek a gazda egy szervében, az egész gazdában vagy a gazdapopulációban együtt élnek, parazito­cönózisnak nevezzük.

paraziták jelentése angolul

Kevésbé technikai elnevezés a parazitakeverék parasite-mix. Idevágó példaként emlí­tem a paraziták születési arányának birth rate megadását, megjelölését. Egészen nyilván­való, hogy a gerincesek" körében kialakult egyedi születési arány natalitás, az egységnyi idő alatt a populáció egy egyedére eső utódszám nem használható.

Egyszerre igaz az, hogy az intraciklusos egyedszámváltozások nincsenek közvetlen és egyértelmű hatással a populáció méretére, mert azt a valóságosan szaporodó aduit egyedek száma adja, és az is, hogy a pa­razitológus nagyon sokszor éppen az intraciklusos egyedfejlődési alakokra kiváncsi pl.

paraziták jelentése angolul pinworms férgek és azok eltávolítása